Ona Teškevičiūtė

Išsami biografija

Duomenų pateikėja; užrašė Zita Utaraitė.