Rūpintojėlis
 

The Pensive Christ EN

© Lietuvos etnokosmologijos muziejus Autorių teisių politika