• Čivilytė A., Kvizikevičius L., Sarcevičius S., „A Vilnius Pipe Kiln“, Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 2012.

   
 • Čepelytė E., Ausk, sesele, drobeles, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, 163, [5] p., [1] sulankst. lap.

   
 • Čivilytė A., Kvizikevičius L., Sarcevičius S., „Pypkių gamybos centras Vilniuje“, Kultūros paminklai, 2005, nr. 12, p. 26–41.

   
 • Čepurnov N., Наградные медали Государства Российского, Maskva: Russkij mir, 2000.

   
 • Displaying 1 results of 4
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1