Detali paieška

 

 • Bilys S., Pirmosios elektrinės Lietuvoje, red. Stanionienė M., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2011.

   
 • Balčiūnas D., „Rotušės aikštė 13“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais, 2012, p. 380-386, http://www.atl.lt/2011/380-386.pdf.

   
 • Blaževičius P., Seniausieji Lietuvos žaislai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, 240 p.

   
 • Bugailiškis P., „Senovės pirtis: (Etnografinė medžiaga)“, Gimtasai kraštas, 1934, Nr. 2, p. 92–98.

   
 • Baltutis R., Septyniolika metų be Tėvynės: tremties prisiminimai (1941–1958), Šiauliai: Saulės delta, 2001.

   
 • Bentkovskis F. J., Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiéj stycznych, w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujacych się, tudziez ze zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany i porządkiem lat ulożony przez Felixa Bentkowskiego: (z cztérema rycinami), Varšuva, 1830, XXIII, 259 s.

   
 • Butkus V., Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.

   
 • Bartoszewicz K., Tadeusz Ogiński, wojewoda trocki i jego pamiętnik, Varšuva, 1913.

   
 • Butkus D., Bliujienė A., „The mysterious collection of Fr Konstantinas Kuprys-Kuprevičius“, Archaeologia Baltica, 2015, t. 21–22, p. 134–141, http://journals.ku.lt/index.php/AB/article/view/1141/pdf_1 (žiūrėta 2016 m. spalio 7 d.).

   
 • Bliujienė A., „Vessels of the Balts Burials or Do Not Let the Soul Suffer from Thurst and Hunger“, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28: skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui, p. 95.

   
 • Bliujienė A., Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika: [istorijos mokslo leidinys], Vilnius, 1999, 299 p.

   
 • Balinskis M., Vilniaus miesto istorija, Vilnius: Mintis, 2007, XVI, 475, [1] p.

   
 • Bakutytė V., Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.

   
 • Banys B., „Vincas Kudirka“, Asmenybės Lietuvos istorijoje, 1998, p. 22–24.

   
 • Bliujienė A., „Watershed between the Eastern and Western Lithuania during the Early and Late Migration Period“, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 123–143.

   
 • Blaževičius P., „Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagoje“, Archaeologia Lituana, 2005, t. 6, p. 164–171.

   
 • Banevičius A., 111 Lietuvos valstybės 1918–1940 politikos veikėjų: enciklopedinis žinynas, Vilnius: Knyga, 1991.

   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 77
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2