Antanas Juška

Vardas Antanas
Pavardė Juška
Profesija pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas
Gimimo data 1920 m.

Išsami biografija

Gimė 1920 m. rugpjūčio 8 d. Betygaloje, Raseinių raj. Mirė 2003 m. gegužės 6 d. Palaidotas Betygalos kapinėse.

1927–1936 m. mokėsi Betygalos mokykloje, 1937–1938 m. – Raseinių gimnazijoje.

1938–1942 m. mokėsi Tauragės mokytojų seminarijoje.

1954–1959 m. metais dirbo ir studijavo Kauno kūno kultūros institute.

Iki 1996 m. mokytojavo Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje.

Antanas Juška gyveno ir dirbo savo gimtojoje Betygaloje. Puikiai sutarė su vietos gyventojais ir išeiviais iš Betygalos krašto. Daug žinojo apie savo kraštą, jo praeitį, mielai sutikdavo visus krašto svečius ir labai įdomiai, gyvai pasakodamas supažindindavo juos su Betygalos istorija. Mėgo poeziją, mokėjo ir dažnai deklamuodavo J. Baltrušaičio ir Maironio eiles.

Nuo vaikystės pažinojo ir bendravo su dailininku grafiku Jonu Kuzminskiu (1906–1985). Buvo vienas iš dailininko J. Kuzminskio muziejaus įkūrimo iniciatorius, 1996–2000 m. dirbo muziejininku ir ekskursijų vadovu Betygalos muziejuje ir Betygalos apylinkėse besilankantiems keliauninkams.

Liko Antano Juškos darbai, įamžinti atstatytame Maironio šaltinėlyje, besistiebiančiose žvakėse senosios miestelio kapinėse Betygalos krašto rezistentams atminti.

1994 m. Antanas Juška apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino medaliu.

2003 m. Antanui Juškai, po mirties, buvo suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas.

 

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Raseinių krašto istorijos muziejus, http://www.raseiniumuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 19 d.).