Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ąsotis

Indas su snapeliu ir ąsa, skirtas gėrimams pilstyti. Gaminamas iš molio, stiklo, metalo, fajanso, porceliano, įvairiai puošiami. Lietuvoje dydis, forma ir puošnumas priklausė nuo regiono ir paskirties. Šiaurės Aukštaitijoje naudoti pūstašoniai ąsočiai, Žemaitijoje ir Suvalkijoje – siauresni, kartais su vamzdeliu vietoje snapelio, Rytų Aukštaitijoje ir Dzūkijoje – siauri, lygiašoniai.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 88.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=jug&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045685 (žiūrėta 2011 04 14); Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 88.

Šalutiniai terminai

bonė; bonia lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 07 25).

būzis

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

izbonas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

kragas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

uzbonas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

jug anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=jug&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045685 (žiūrėta 2011 04 14).