Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ėgliškių kapinynas (5269)

Unikalus objekto kodas: 5269.

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Ėgliškių k. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Andulių kapinynas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.