Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  irklas

Įrankis laivui varyti. Pagrindinės irklo dalys: mentė, kotas ir rankena. Būna pavieniai (irkluojama vienu irklu) ir poriniai (irkluojama dviem irklais) irklai. Pagal paskirtį jie skirstomi į sportinius, buitinius, specialiuosius, pagal konstrukciją – į vienmenčius ir dvimenčius, lankstinius ir nelankstinius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.

Šalutiniai terminai

airė; irta; mentė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

oar; scull anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.