Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  oblius

Medžio paviršiui lyginti ar įvairiai formuoti naudojamas įrankis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.

Šalutiniai terminai

ablis; ablys; ablius; drožlys; drožtuvas; ėbelis; ėblis; ėblius; eblius; ėvelis; oblia; oblis; ožiukas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

plane; planer anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.