Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Obelytės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22614)

Unikalus objekto kodas: 22614.

Alytaus r. sav, miroslavo sen., Obelytės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.