Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ėgliškių pilkapis (30298)

Unikalus objekto kodas: 30298.

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Ėgliškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.