Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ėsdinimas

Chemikalų vartojimas grafikoje, poligrafijoje, taikomojoje dailėje dirbinio paviršiaus faktūrai išgauti, ornamentui gilinti, grafikos klišėms parengti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

nuodijimas lietuvių kalba

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

biting; acid-biting; biting in; etching anglų kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.