Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ąžuolinių senovės gyvenvietė

 

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.