Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ąžuolinių piliakalnis su gyvenviete

Kompleksą sudaro: Ažuolinių, Bambininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Ąžuolų ragu, Dambavaragiu (1866) ir Ąžuolinių, Bambininkų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22624).

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Bambininkų piliakalnis su gyvenviete

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.