Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  obeliskas

Aukštas, briaunotas, dažniausia kvadratinio plano, į viršų siaurėjantis stulpas su piramidės viršūne. Kalamas iš akmens, liejamas iš betono. Dekoruojamas įrašais, kai kada derinamas su apvaliąja skulptūra.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 301.

Termino atitikmuo užsienio kalba

obelisk anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=obelisk&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300007021 (žiūrėta 2010 11 26).