Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ąžuolpamūšės dv.

Ąžuolpamūšės dvaras, Saločių sen.