• Spalvotosios Genovaitės Jacėnaitės dievybės

     Spalvotosios Genovaitės Jacėnaitės dievybės

   Lietuvos etnokosmologijos muziejuje saugomos baltiškosios dievybės – menininkės Genovaitės Jacėnaitės (1933-2016) dovanoti skulptūrinės keramikos dirbiniai.
   Genovaitė Jacėnaitė gimė Kuršėnuose. Ten su močiutės pasakomis prabėgo vaikystė, ten, išpiešusi visas jaunystės svajones, baigė vidurinę mokyklą. Nors viliojo matematika, studijoms pasirinko dailę: „Šiam pasirinkimui niekas nepritarė, bet manau, kad jis ir buvo geriausias per visą gyvenimą.“ 1957 m. G. Jacėnaitė baigė Lietuvos dailės institutą (LDI) ir, paskirta į tą pačią katedrą, jame (vėliau - Vilniaus dailės akademija) dėstytoja dirbo iki 1999 m. Taip pat nuo 1994 m. buvo Pedagogų profesinės raidos centro Dailės mokytojų perkvalifikavimo skyriaus metodininkė.
   Keramikė rašė: „Mane domino žmonių charakteriai, jų judesiai, todėl piešiau ir kūrybos objektu rinkausi ne tada populiarią buitinę keramiką – indus, vazas, servizus, bet skulptūrinę keramiką. Žmogaus figūras tada lipdė tik du keramikai kauniečiai. Vilniuje ši niša buvo laisva. Kūrybinį darbą dirbau kasdien laisvu nuo tarnybos laiku ir savaitgaliais.“ 1957 m. keramikė pradėjo dalyvauti respublikinėse taikomojo meno parodose ir suruošė 33 personalines parodas. Menininkės kūrybos spektras labai platus – nuo buitinių gyvenimo scenų vaizdavimo iki gilinimosi į senąją lietuvių kultūrą, jos pasaulėžiūrą; darbų turi Mažeikių muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
   Dalinamės dailės keramikės G. Jacėnaitės laiško (2016-01-14) I. Balčiūnienei, muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai, ištrauka, kurioje paaiškinama, kaip jos kūryboje atsirado „dievukai“.

   „Kadangi viskam yra pradžia, tai aš noriu papasakoti, iš kur mano kūryboje, iki tol vyravusias buitines ir paradoksalias gyvenimo scenas, staiga pakeitė visai skirtingi siužetai.
   Buvo taip. Aš dirbau Pedagogų profesinės raidos centre (mes jį vadinome paparaciais) ir kartą man skubiai reikėjo direktoriaus pavaduotojo parašo. Sekretorė pasakė, kad jis dabar salėje, kur ką tik prasidėjo kviestinio lektoriaus paskaita. Nutariau labai tyliai įslinkti ir paprašyti to parašo. Tačiau kai įėjau per duris, pamiršau viską, ko man skubiai reikėjo. Man nepažįstamas lektorius L. Klimka buvo tik pradėjęs kalbėti. Jo nagrinėjama tema apie senovės lietuvių bendruomenės mitologinį pasaulio suvokimą, mitus ir ritualus mane užbūrė, nes buvo tai, ko man trūko. Sėdėjau kaip ant kaktuso, bijodama ką nors praleisti ir neturėdama nei kur, nei kuo užsirašyti. Grįžusi į kabinetą viską užsirašiau ir nuo tos paskaitos pradėjau gilintis į man prieinamus šaltinius ir kaupti knygas ta tema. (Šitas gabalas tik Jums pasiaiškinti mano susižavėjimo ta tema priežastį).
   Pradžioj nulipdžiau visą seriją tų mitinių būtybių įprastu skulptūrėlių lipdymo stiliumi, norėdama jų traktuotę išlaikyti liaudiškame stiliuje. Šis variantas buvo pereinamasis temų atžvilgiu. Pamąsčiusi supratau, kad tos pačios senosios mitinės būtybės buvusios tik dvasios ir neturėjo realių prototipų, o krikščionybėje įgavo realybėje buvusių asmenų įvaizdžius. Senosios baltų dvasios, kaip ir vėliau krikščioniškieji šventieji, kuravo tas pačias paskirtis, pavyzdžiui Cecilija=Linksmenė – muzikos globėjos, Elijas-Perkūnas – debesų valdytojai, Gabrielius Arkangelas-Algis – pašto, žinių globėjai, Hubertas- Medeina – medžiotojų globėjai, Izidorius-Vaižgantas – artojų globėjai, Kamilius Lelietis-Ragana – ligonių slaugytojai, Jokūbas-Kelukis – keliautojų globėjai, Jurgis-Ganiklis – gyvulių globėjai, Liucija-Gabija – šviesos, namų židinio globėjos, Zita-Austėja – namų šeimininkių globėjos, Rokas-Aušlavis – sveikatos dievai, ligonių gydytojai, Marija-Žemyna – žemės maitintojos, visų globėjų personifikacija, Vitas-Bubilas – vaišingumo, linksmybių globėjai. Tada ir nusprendžiau padaryti atvirkštinį veiksmą – krikščioniškųjų šventųjų atvaizdus panaudoti senųjų baltiškųjų dievų įvaizdžiams. Taip ir gimė trejybė – iš Dievo, Angelo ir Velnio išėjo Praamžius, Perkūnas ir Velinas. Saulė ir Mėnulis, kaip svarbiausi Žemės šviesuliai, liko garbingųjų dangaus sferų dievybėmis,
   Visą tų būtybių panteoną nulipdžiau statiškai, kaip ir liaudies skulptūrose, kurioms svarbiausi jų fasadai ir veikėjus charakterizuojanti atributika. Net ir spalvas naudojau tradicines, būdingas vienam ar kitam šventajam. Tą spalvotų reljefų seriją tvirtinau ant juodų fonų. Tačiau mintis vis dar klaidžiojo tomis pačiomis temomis ir tada padariau dar vieną seriją.“
   Keramikė yra pasakojusi, kad eksperimentuodama dievybių dariusi net tris variantus – skulptūrėles, spalvotas reljefines figūrėles ir juodosios keramikos reljefines figūrėles, kurias tvirtino ant šiaudų, beržo tošies arba medžio nuopjovos pagrindų – dalis jų taip pat saugojama Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.

   Šįkart pristatome, kaip Menininkė G. Jacėnaitė pavadino, „reljefų seriją“ – spalvotąsias keraminių dievybių figūrėles.

Parodos objektai

   
 • Meno kūrinys. „Velinas“

  Meno kūrinys. „Velinas“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Velinas (Patolas) – vienas iš trijų svarbiausių indoeuropiečių protautės dievų. Pirmiausia jo būta gyvulininkystės globėju; iš čia šie dievybės požymiai: ragai, uodega ir kanopos. Vėliau Velinas tapo požemio valdovu, tarpininku tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Velino nesantaika su Perkūnu, išreiškianti tam tikrą socialinę įtampą tarp karių ir žemdirbių luomų, suka gamtos ratą. Po Lietuvos krikšto įvaizdis degradavo iki folklorinio personažo velniuko, pravardžiuojamo vokietuku, pinčiuku, kriaučiuku. Tačiau rytsykiais jis vėl atgauna senąjį įvaizdį, pasiversdamas ožiu. Dažniausiai velnias apsireiškia pelkėse, raistuose, – tai primena jo chtoniškąją prigimtį. Nuo Perkūno kulkų jis slepiasi po akmeniu, simboliškai išreiškiančiu ribą tarp pasaulio dalių. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

   

 • Meno kūrinys „Patrimpas“

  Meno kūrinys „Patrimpas“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Patrimpas – labai svarbi prūsų religijos dievybė, teikianti vaisingumą ir visokeriopą sėkmę. Pasak 1529 m. parašytos Simono Grunau kronikos, Patrimpas Rikojoto šventykloje buvo pavaizduotas kaip jaunuolis, pasipuošęs varpų vainiku. To paties meto „Sūduvių knygelėje“ Patrimpas – tekančių vandenų dievybė(L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Ragutis“

  Meno kūrinys „Ragutis“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Rūgutis (Raugų žemėpatis, Raugupatis, Ragutis) – raugo dvasia, alaus, linksmybių ir puotų dievybė. Jis įkvėpiąs gyvybę alaus salyklui ar užminkytai tešlai. Dievybės simbolinis atributas – duonkubilis, alaus gorčius; šventė – Alutinis (Koštuvės), senovėje tapatintos su rudens lygiadieniu. Pasak Jono Lasickio, pirmąjį alaus ar midaus, pasemto iš statinės, gurkšnį turi išgerti dievo garbei šeimos galva. Pasak legendų, Ragučio šventykla buvusi Vilniuje, senamiesčio teritorijoje, šalia Pilies gatvės. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Laumė“

  Meno kūrinys „Laumė“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Laumė – mitologinė moteriška būtybė, doros ir moralės normų sergėtoja, darbštumo įsikūnijimas. Tai pavakarių ir vandenų dievaitės, apdovanojančios neturtingų tėvų vaikus, baudžiančios už godumą ir palaidumą. Laumės įvaizdyje esama ir archajiškosios Deivės paukštės bruožų, pavyzdžiui, ji paliekanti paukštiškus pėdsakus. Simbolis – paukščio pėdelės, kultuvė. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

   

 • Meno kūrinys „Praamžius“

  Meno kūrinys „Praamžius“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Praamžius (Dievas, Andojas, Aukštėjas, Nunadievis, Okopirmas, Prakorimas, Sutvaras) – aukščiausioji baltų dievybė, pasaulio sutvėrėjas, dorovės ir moralės, teisybės principų kūrėjas. Dievas – žynių kastos, genties vadų bei aukštuomenės globėjas. Kasdienio gyvenimo tėkmės jis neįtakoja, pavesdamas tai žemesnio rango dievams. Dievo vardu tik sutvirtinamos sutartys, ištariama priesaika. Sakmėse pasakojama, kad dabar jis pasaulį aplanko kaip žilas senelis, gerasis ganytojas, kad įsitikintų ar žmonės tebesilaiko jo duotų priesakų. Dievo ženklu gali būti žynių valdžios simbolis – krivulė. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Linksmenė“

  Meno kūrinys „Linksmenė“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Linksmenė - muzikos ir muzikantų globėja.

 • Meno kūrinys „Perkūnas“

  Meno kūrinys „Perkūnas“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Perkūnas (Diviriksas, Dundulis) – griaustinio, žaibų ir audros dievas. Vienas iš svarbiausių dievų hierarchijoje, sietinoje su indoeuropiečių protautės visuomenine struktūra. Kovoje su požemio valdovu Velinu jis išlaisvina žemę iš žiemos sąstingio ir pradeda naują gyvybės ciklą gamtoje. Tai pasakoja Naujųjų metų, prasidedančių pavasariu, mitas, žinomas visoms indoeuropietiškos kilties tautoms. Tautosakoje Perkūnas vaizduojamas kaip galingas rudabarzdis vyras, važiuojantis dangumi ožiais pakinkytu vežimaičiu, ginkluotas kirviu ir žaibais. Jis – karių globėjas: dėl šios funkcijos ir kaimyninių tautų rašytiniuose šaltiniuose dažnai paminimas. Perkūno įtrenkti ąžuolas ar akmuo galėjo tapti dievybės pagerbimo šventviete. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Algis“

  Meno kūrinys „Algis“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Algis - dievų pasiuntinys lietuvių religijoje, paminėtas Jono Lasickio knygelėje „Apie žemaičių dievus“ (1580 m.). Vardo etimologija nėra visai aiški. Galimas dalykas, kad jis kilęs iš šventvietės pavadinimo „alkas“. Romantinėje XIX a. istoriografijoje aprašomas mitinis milžinas Alcis, mergelės išvaduotojas iš slibino nelaisvės. Jo įvaizdis galėjo tapti Vilniaus herbo prototipu: Alcio kelionėse, brendant per upes, jo žmona sėdėdavusi jam ant pečių. ( L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Žemėpatis“

  Meno kūrinys „Žemėpatis“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Žemėpatis (Žemininkas, Lauksargis) – lietuvių žemdirbystės dievas. Istoriografiniuose šaltiniuose jį pirmasis paminėjo Martynas Mažvydas, ragindamas „pamesti kaukų, žemėpačių, lauksargių garbinimą“. Jono Lasickis knygelėje „Apie žemaičių dievus“ (1580 m.) žemės dievus – žemėpačius pamini išsyk po Aukštėjo Visagalinčio. Pasak Mato Pretorijaus, kiekvienas ūkininkas turi savo Žemėpatį, globojantį ūkį ir namus. Žemėpačio garbei gruodžio mėnesį rengiama šventė, dėkojant už derlių. Kita tikėtina Žemėpačio pagerbimo šventė – pavasariniai sambariai. Taigi atrodo, kad Žemėpatis buvo ir žemės dievas, ir konkretaus dirbamo žemės plotelio globėjas. Žemėpačio žmona – Žemyna Žiedeklė. Dievybės simboliu galėjo būti šernas (tai mini romėnų istorikas P. K. Tacitas I a.) arba žemės ūkio padargai – arklas, žagrė, jaučių jungas. Mitinės Žemėpačio funkcijos po Lietuvos krikšto atiteko šv. Izidoriui Artojui. ( L. Klimka. Senovės dienai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003. )

 • Meno kūrinys „Giltinė“

  Meno kūrinys „Giltinė“

  Genovaitė Jacėnaitė

  Giltinė (Veliona) – mirties dievaitė. Tai balta neaiškių formų būtybė su gyvatės liežuviu; jos pasirodymo pranašai - pelėda, svetimas šuo. Simbolinis atributas – kanklės, kurių muzika senovėje palydėdavo vėlę į anapusinį pasaulį. Giltinė nukerpanti likimo siūlą avikirpėmis žirklėmis. Epidemijų plitimą žmonės stabdydavo, į kaimą vedantį vieškelį pertiesdami rankšluosčiais, kuriuos moterys turėdavo suverpti ir išausti per vieną naktį. Dievaitės kultas baltuose nebuvo smarkiau išplėtotas, priešingai nei vėlių, kurioms ypač daug apeigų skiriama rudens ir žiemos šventėse. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Meno kūrinys „Saulė“

  Meno kūrinys „Saulė“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Saulė – viena ankstyvųjų mitinių būtybių, tautosakoje įvardijama „motinėle“. Pasak sakmių, ją nukalė ir pakabino danguje dieviškasis kalvis. Dievybės pagerbimo šventės – vasaros ir žiemos saulėgrįžos. Per Kupoles ji pasirėdanti įvairiaspalviais kaspinais; tada ant kalnų jos garbei uždegamos stebulės. Į dangaus kalną ji pakylanti dvyniais žirgais Ašvieniais pakinkytu vežimu. Su Saulės teka ir laida yra siejama burtų ir užkalbėjimų galia. Latvių tikėjimuose Saulė sureikšminta žymiai daugiau. Iš archeologinių neolito laikmečio radinių su Saulės kultu siejami gintaro diskai, įgraižomis sudalyti ketvirčiais. Iš to laikmečio ir saulės ženklas – kryžius, įbrėžtas apskritime. Saulės simbolika labai dažna etnografinių daiktų puošyboje. Segmentinės ir aštuoniakampės žvaigždės, kryžių viršūnių „saulutės“ įprasmina metinį Saulės kelią, jį žyminčias pagrindines metų šventes. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

   

   

 • Meno kūrinys „Kovas“

  Meno kūrinys „Kovas“, 1999 m.

  Genovaitė Jacėnaitė

  Kovas (Karorius) – karo ir žirgų dievas. Minimas Chaurirari vardu Motiejaus Strijkovskio „Kronikoje“ (1582 m.). Pasak autoriaus, dievui būdavo aukojami stiprūs įvairių spalvų gaidžiai. Prašant taikos, jam melstasi užkrosnyje – atsisėdus ant balno. Kovo mėnesio pavadinimas taip pat gali būti siejamas su karo žygių pradžios laiku. Kovų su kryžiuočiais metu būta atvejų, kai po mūšio dievui paaukotas belaisvis riteris sudeginant su žirgu ir visa šarvuote. (L. Klimka. Senovės dievai ir mitinės būtybės. Vilnius, 2003.)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Komentuoti
godaskrenda
Labai įdomi paroda, ačiū!
Parašyta 2021-03-02 11.59.